Đăng ký nhãn hiệu tại Australia

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Australia, ASLaw sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện đăng ký tại Australia với chi phí ưu đãi, dịch vụ chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Những đối tượng nào có thể được coi là một nhãn hiệu tại Australia

 –  Các đối tượng sau đây có thể đăng ký nhãn hiệu tại Australia: Slogan (Khẩu hiệu), Câu nói thông dụng (Catchphrases); Tên họ, chữ ký, Nhãn hàng hóa (Brand), Logo, Tên công ty, Tên doanh nghiệp, Tên miền, Bao Bì, Màu sắc, mùi hương thậm chí cả hình dạng sản phẩm….đăng ký nhãn hiệu

– Trên thực tế, bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể được đăng ký và công nhận là nhãn hiệu  nếu bản thân dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc trong các ngành tương tự nhau cùng hướng vào một thị trường

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại Australia là bao nhiêu lâu

– Thông thường từ 07-09 tháng kể từ ngày nộp đơn, cơ quan sở hữu trí tuệ Australia sẽ cấp giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu trong phạm vi lãnh thổ Australia nếu như đơn đăng ký đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của luật Nhãn hiệu Australia đồng thời không có bất kỳ một ý kiến phản đối nào.

Bạn cần những gì để đăng ký nhãn hiệu tại Australia

– Mẫu nhãn hiệu

– Danh mục sản phẩm/ Dịch vụ mà bạn cung ứng đồng thời muốn độc quyền cùng nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (theo form mẫu)

– Cam kết của chủ sở hữu (theo mẫu)

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Australia

– Phí đăng ký nhãn hiệu tại Australia hoàn toàn phụ thuộc vào loại nhãn hiệu (màu, đen trắng, nhãn hình hay nhãn bao gồm cả hình và chữ, nhãn màu sắc hay nhãn mùi hương….) và số nhóm sản phẩm / dịch vụ đính kèm với nhãn hiệu

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *