Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch

Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch. Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch, kèm theo quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch

Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch. Thời gian tiến hành tra cứu 06-10 ngày làm việc

Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ giúp tìm ra các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự có ngày nộp đơn tại Đan Mạch sớm hơn.Từ đó sẽ đưa ra được khả năng đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch

Tư vấn sơ bộ, giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch

Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để lập thành bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Dịch các văn bản, giấy tờ cần thiết để nộp đơn

Tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sở hữu trí tuệ Đan Mạch

Thay mặt người nộp đơn theo dõi tình trạng đơn, trả lời các thông báo của thẩm định viên (nếu có)

Nhận và bàn giao giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu tại Đan Mạch

Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch

Nhận đơn

Sau khi xem xét, nếu người nộp đơn nộp đúng và đủ các tài liệu tối thiểu của bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch thì Cơ quan nhãn hiệu Đan Mạch sẽ cấp cho người nộp đơn một số đơn và đơn sẽ được chuyển tới thẩm định viên.

Người thẩm định đơn trong giai đoạn này sẽ xem xét đơn nộp có phù hợp với pháp luật và đã đóng đủ lệ phí nộp đơn hay chưa? Điểm đáng lưu ý là Lệ phí nộp đơn sẽ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp đơn không hợp lệ

Cơ quan nhãn hiệu Đan Mạch ra thông báo kết quả xem xét đơn

Nếu đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Đan Mạch mà khi xem xét đơn, thẩm định viên cho rằng nhãn hiệu đó không được chấp nhận bảo hộ thì Cơ quan nhãn hiệu Đan Mạch sẽ ra thông báo nêu rõ lý do không bảo hộ và thời hạn để người nộp đơn / người đại diện của người nộp đơn tiến hành nộp phản đối hoặc trả lời lại các ý kiến từ chối của thẩm định viên.

Công bố nhãn hiệu

Trong trường hợp xem xét đơn, thẩm định viên không tìm được lý do từ chối hoặc người nộp đơn phản đối thành công tất cả các ý kiến từ chối của thẩm định viên thì đơn đăng ký sẽ được Cơ quan nhãn hiệu Đan Mạch đăng công bố công khai.

Bất kể bên thứ ba nào cũng có thể nộp phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn nhãn hiệu đang được công bố (Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, nếu quá 30 ngày thì không có quyền phản đối)

Cấp văn bằng

Nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ trong thời gian 11 tuần kể từ ngày công bố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *