Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc được thực hiện thông qua thủ tục đăng ký. Theo đó, một chủ thể chỉ được công nhận độc quyền tại Trung Quốc nếu được cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Có thể bạn quan tâm

 Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Bản mô tả nhãn hiệu đăng ký (về màu sắc, đường nét, các yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu)

+ Thông tin người nộp đơn

+ Danh mục sản phẩm/ dịch vụ xin bảo hộ

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Thẩm định hình thức đơn: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong giai đoạn này Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc tiến hành xem xét về hình thức đơn, số lượng và sự hợp pháp của các tài liệu

Công bố đơn: thời gian 03 tháng kể từ ngày chấp nhận hợp lệ hình thức.

Thẩm định nội dung và Cấp bằng:08-09 tháng kể từ ngày chấm dứt công bố đơn. Trong giai đoạn này Cục sở hữu  Trung Quốc xem xét khả năng phân biệt của nhãn hiệu, Xem xét các ý kiến phản đối đơn, Xem xét đối tượng nêu trong đơn. Đưa ra kết luận cuối cùng về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

–          Tư vấn giải đáp thắc mắc trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

–          Tư vấn lựa chọn nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký

–          Tư vấn thiết kế mẫu nhãn hiệu

–          Soạn thảo hồ sơ tài liệu phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

–          Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ Quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc

–          Theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

–          Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

–          Phối hợp xử lý vi phạm nhãn hiệu độc quyền tại Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *