Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản – Để được cấp bằng độc quyền nhãn hiệu tại Nhật thì người nộp đơn có thể lựa chọn hai cách: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Nhật Bản hoặc Nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có chỉ định giai đoạn quốc gia tại Nhật (theo hệ thống Madrid hoặc Công ước Paris).

Có thể bạn quan tâm

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Nhật Bản được ưu tiên sử dụng trong trường hợp – Chỉ nộp đơn đăng ký tại 1-2 quốc gia trong đó có Nhật Bản – Không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hoặc việc nộp đơn được tiến hành trong thời gian 06 tháng kể từ ngày nộp đơn tại quốc gia đầu tiên

Việc nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản phải tuân thủ theo các quy định của luật nhãn hiệu Nhật Bản, theo đó:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản

  • Thông tin người nộp đơn
  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
  • Sản phẩm/ dịch vụ bảo hộ
  • Giấy ủy quyền (trường hợp qua đại diện sở hữu công nghiệp- khuyến khích)
  • Bản sao tài liệu ưu tiên.

Quy trình xem xét đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật bản tuân theo nguyên tắc First to Files – Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Thông thường trong trường hợp không gặp phải các phản đối đơn của bên thứ ba thì trong thời hạn 06-12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) Phòng sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đơn.

Lưu ý: Nhật bản chấp nhận cho đơn đa nhóm tức là chỉ cần 01 đơn đăng ký người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *