Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cũng giống như việc đăng ký tại các quốc gia khác. Theo đó người nộp đơn cần tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ để đánh giá và đưa ra quyết định có hay không việc nộp đơn tại Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Nhãn hiệu tại Mỹ mà cụ thể là giá trị thương hiệu, nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức đang kinh doanh và sinh sống tại Mỹ đang góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng của Quốc gia này. Vậy bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ có gì khác biệt so với việc bảo hộ nhãn hiệu tại các nơi khác trên thế giới

Nhãn hiệu tại Mỹ cũng được xem là những dấu hiệu (symbol/ Sign) để phân biệt dịch vụ hoặc (Và) sản phẩm của các bên với nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ trên cơ sở của việc sử dụng rộng rãi và đăng ký độc quyền

Nhãn hiệu tại Mỹ có thể bao gồm:

  • Nhãn hiệu chữ: Là các nhãn hiệu chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa các chữ cái với nhau

Ví dụ: Google; Facebook; NOKIA

  • Nhãn hiệu hình: là các hình ảnh, logo
  • Nhãn hiệu gồm cả hình và chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *