Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nếu tính theo sức mua ngang giá và đang dần giữ vị trí quan trọng về dịch vụ thuê làm bên ngoài tư vấn khách hàng (customer service) và hỗ trợ kỹ thuật của các công ty toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cần tiến hành những bước nào để bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ? Những bước ấy thì bạn cần lưu ý điều gì?

Kiểm tra nhãn hiệu hay còn gọi là tra cứu nhãn hiệu tại Ấn Độ

Cũng giống như tại các quốc gia khác, tại Ấn Độ, trước khi đăng ký nhãn hiệu thì bạn cần tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu hay còn gọi là tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Việc tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc nhưng là hết sức cần thiết đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, cá nhân có mối quan hệ thương mại quốc tế hoặc có sự cạnh tranh cao trên thị trường như Ấn Độ

Đánh giá kết quả tra cứu, lựa chọn ngành nghề đăng ký

+ Đây là bước rất quan trọng và mang tính quyết định tới phạm vi bảo hộ và sự phát triển sau này của doanh nghiệp.

+ Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một khi đã đăng ký nhãn hiệu thì chủ đơn không được phép bổ sung thêm ngành nghề/ sản phẩm dịch vụ mà bắt buộc phải nộp thành bộ hồ sơ mới với ngày nộp đơn mới.

Tiến hành các thủ tục bảo hộ và sau bảo hộ

Hồ sơ đăng ký bảo nhãn hiệu tại Ấn Độ

Mẫu nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Bản sao đăng ký kinh doanh (Nếu tự nộp đơn hoặc nộp đơn không thông qua Đại diện SHTT)

Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)

Nộp hồ sơ và theo dõi kết quả

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giới thiệu Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Chúng tôi có chức năng và hân hạnh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ, cụ thể như sau:

+ Tư vấn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

+ Tư vấn kết quả tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu, đưa ra kết luận

+ Tư vấn lựa chọn ngành nghề cần đăng ký

+ Tiến hành  soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

+ Thay mặt người nộp đơn tiến hành các thủ tục nộp đơn, theo dõi đơn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *