Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Trung Quốc

Việc chuyển nhượng Nhãn hiệu đã đăng ký tại Trung Quốc được quy định tại Điều 39 Luật nhãn hiệu Trung Quốc, theo đó khi quyển nhượng quyền độc quyền nhãn hiệu thì bên chuyển nhượng….

Có thể bạn quan tâm

Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Trung Quốc trong đó bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải lập thành hợp đồng chuyển nhượng và cùng làm đơn tới cơ quan nhãn hiệu Trung Quốc.

Bên nhận chuyển nhượng phải đảm bảo chất lượng của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu được chuyển nhượng. Điều này đồng nghĩa với việc bên nhận chuyển nhượng có trách nghiệm sử dụng nhãn hiệu một cách hợp lý và đảm bảo chất lượng hàng hóa, không được làm tổn hại đến chất lượng, danh tiếng của nhãn hiệu đã biết trước đây (nhãn hiệu được chuyển nhượng)

Điểm đánh lưu ý trong việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Trung Quốc đó chính là tại quốc gia này nghĩa vụ đảm bảo uy tín, danh tiếng hàng hóa/ sản phẩm mang nhãn hiệu chỉ thông qua việc đảm bảo thực hiện của bên nhận chuyển nhượng mà không dựa trên cơ sở chuyển nhượng cả cơ sở kinh doanh/ sản xuất nhãn hiệu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *