Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật Bản

Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật Bản được quy định tại điều 24bis Luật nhãn hiệu Nhật Bản. Theo đó việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Nhãn hiệu tại Nhật Bản có thể được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hàng hóa/ dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, luật Nhãn hiệu Nhật Bản cũng quy định những trường hợp không được chuyển nhượng, đó là:

+ Nhãn hiệu thuộc sở hữu nhà nước, Nhãn hiệu thuộc về cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận.

+ Nhãn hiệu cả doanh nghiệp hoạt động công ích phi lợi nhuận chỉ có thể được chuyển nhượng cùng với chuyển nhượng chính doanh nghiệp đó.

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật Bản có thể được thực hiện theo hình thức chuyển giao quyền sử dụng độc quyền ( thường gọi là li xăng độc quyền) hoặc chuyển giao không độc quyền (li-xăng không độc quyền). Ngoài ra pháp luật Nhãn hiệu tại Nhật Bản cũng đề cao sự tự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu.

Một điều khác biệt giữa việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật Bản so với chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam đó chính là tại Nhật Bản không quy định về hình thức li xăng không tự nguyện đối với nhãn hiệu hàng hóa và quyền giám sát của bên chuyển giao đối với việc sử dụng nhãn hiệu của bên nhận chuyển giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *