Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm

Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Nhãn hiệu ABZT đăng ký cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ABZT

Có thể bạn quan tâm

đăng ký cho sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng hay không?

Tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt nhãn hiệu

Có 7 tiêu chí để đánh giá hai nhãn hiệu có tương tự gây nhầm lẫn với nhau hay không, cụ thể:

  • Đặc tính của hàng hóa và dịch vụ,
  • Mục đích dự định và phương pháp sử dụng,
  • Bổ sung.
  • Cạnh tranh
  • Kênh phân phối.
  • Công chúng và người tiêu dùng liên quan,
  • Xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.
Đánh Giá Khả Năng đăng Ký Nhãn Hiệu Cho Sản Phẩm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Dược Phẩm.
Dược phẩm/thực phẩm chức năng có gây nhầm lẫn với Thuốc bảo vệ thực vật ?

Đánh giá khả năng phân biệt của sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm

Thứ nhất: 02 sản phẩm “thuốc bảo vệ thực vật” và “thực phẩm chức năng” tuy rằng khác nhau về mục đích, thành phần, kênh phân phối, đối tượng khách hàng. Hay nói cách khác Dược phẩm và thuốc trừ sâu không phải là sản phẩm tương tự. Tuy nhiên,  Nhãn hiệu đăng ký cho hai sản phẩm này vẫn bị đánh giá là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng khi nhãn hiệu đối chứng là: nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu sử dụng rộng rãi, thông dụng tại Việt Nam cũng như mức độ độc đáo của thành phần/dấu hiệu cụ thể của mẫu nhãn hiệu (cấu trúc, cấu tạo).  Mặt khác, nhãn hiệu của Quý công ty trùng hoàn toàn với nhãn hiệu đối chứng. -> Có căn cứ để đánh giá rằng hai nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhau.

– Ngoài ra, Theo quan điểm của chúng tôi việc từ chối bảo hộ thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm đối với hai tên giống nhau là hợp lý. Vì việc đồng ý bảo hộ sẽ khiến trên thị trường cùng 1 tên gọi sẽ có hai sản phẩm mang công dụng hoàn toàn trái ngược, gây khó quản lý và dễ gây hậu quả xấu tới người tiêu dùng nếu người tiêu dùng bị nhầm lẫn (chỉ nghe tên nhãn hiệu để mua mà không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng).

Căn cứ pháp lý

Theo điểm 16 Phụ lục 2 quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu (hiện hành) có nêu ví dụ về trường hợp:

Lưu ý

Hiện nay quy chế thẩm định của Cục chưa có bản cập nhật và có thể thay đổi, việc đánh giá hiện nay dựa trên quy chế cũ và theo quan điểm của từng chuyên viên. Trong trường hợp Quý công ty vẫn muốn nộp đơn đăng ký và chấp nhận rủi do. Trường hợp bị từ chối, A&S Law sẽ hỗ trợ người nộp đơn thực hiện việc trả lời này. Chúng tôi không khuyến khích thực hiện phương án này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *