Cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Cục Sở hữu trí tuệ được thành lập theo Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003, tiên thân là Cục Sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ có 19 nhiệm vụ chính được quy định cụ thể trong Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên có thể khái quát thành 5 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT);

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân;

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT;

– Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về SHTT cho các cơ quan quản lý SHTT thuộc các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước;

– Thực hiện chức năng bảo đảm các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về SHTT;…

Cục được chia ra làm 20 đơn vị trực thuộc trong đó có 18 đơn vị làm việc tại trụ sở của Cục (384-386, Nguyễn Trãi, Hà Nội) và 2 văn phòng Đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

– Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 – Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng

20 đơn vị được thành 2 khối:

– Khối quản lý nhà nước gồm các đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoach – Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Đăng ký, Văn phòng Đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện của Cục tại thành phố Đà Nẵng;

– Khối sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước gồm các đơn vị: Phòng Sáng chế 1, Phòng Sáng chế 2, Phòng Sáng chế 3, Phòng Kiểu dáng công nghiệp, Phòng Nhãn hiệu hàng hóa số 1, Phòng Nhãn hiệu hàng hóa số 2, Phòng Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo.

Website chính thức của Cục: noip.gov.vn

A&S Law tự hào là một trong những đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *