Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng được thành lập ngày 26 tháng 5 năm 2005 tại địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh,Thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng đại diện của Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Đà Nẵng cũng giống như văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh với việc thành lập và hoạt động nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phát triển, bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình.

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng có nhiệm vụ  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tư vấn, giải đáp chuyên môn,cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : (0511)  3889955 ;

Fax :           (0511) 3889977

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *