Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay vẫn chưa được quy định một thủ tục nào rõ ràng. Vậy có thể căn cứ theo các tiêu chí, thủ tục nào để công nhận một nhãn hiệu nổi tiếng

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở sử dụng quá trình sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứ không theo cơ sở đăng ký như các nhãn hiệu thông thường.

Ngoài ra, trong trường hợp một nhãn hiệu đủ tiêu chuẩn để có thể được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng mà không thực hiện thủ tục này thì có thể gây thiệt thòi gì cho chủ nhãn hiệu đó không? có ý kiến cho rằng kiến nghị là có cơ sở, tuy nhiên, cần quyết vấn đề triệt để hơn, thuyết phục hơn, bởi trước đây cũng đã từng có quy định về thủ tục công nhận đối với nhãn hiệu nổi tiếng, cũng có đơn nộp xin đăng ký, nhưng chưa thấy có nhãn hiệu nào được công nhận do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *