Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền tác giả có những vấn đề gì cần lưu ý, A&S Law xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau.

Có thể bạn quan tâm

A&S Law, công ty luật về sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, do Cục Bản quyền tác giả cấp.

Ý nghĩa của việc đăng ký bản quyền tác giả:

– Là giấy tờ chứng minh khi xảy ra tranh chấp;

– Là loại giấy tờ bắt buộc phải có khi tiến hành đăng ký một số hoạt động như xin phát hành trò chơi trực tuyến…

Các đối tượng có thể được đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tài liệu cơ bản để đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

– Giấy cam đoan của tác giả, chủ sở hữu;

– Mẫu tác phẩm;

– Giấy ủy quyền;

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *