Đối tượng bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả. Sản phẩm trí tuệ đã góp phần giúp cuộc sống con người ngày một cải thiện hơn. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức đã quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Câu hỏi pháp lý đặt ra: liệu có phải mọi đối tượng đều được bảo hộ quyền tác giả, hay có trường hợp ngoại trừ ở đây?

Có thể bạn quan tâm

 Câu trả lời là không phải mọi đối tượng đều được bảo hộ. Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005. Đôi tượng được bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được sáng tạo, thể hiện dưới một hình thức nhất định và có tính nguyên gốc, không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện và chất lượng của tác phẩm.

Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

     1.Tin tức thời sự thuần túy đưa tin.

     2.Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

     3.Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. ( Điều 15, Luật SHTT 2005)

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Các quyền nhân thân phi tài sản (quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn.

Các quyền nhân thân gắn với tài sản (quyền công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình; quyền cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình) và các quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Đối với tác phẩm đồng tác giả, thì các quyền nhân thân gắn với tài sản và các quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời các đồng tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phát thanh, truyền hình, vi-đi-ô, tác phẩm di cảo, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì các quyền nhân thân gắn với tài sản và quyền tài sản được bảo hộ trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên hoặc tác phẩm được định hình;

Đối với tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết danh, thì quyền tác giả thuộc Nhà nước; Nếu trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên mà xác định được tác giả, thì thời hạn bảo hộ được tính từ ngày xác định được tác giả.

Đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm không bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau từ phía Nhà nước. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho A&S Law – Đại diện tiến hành việc nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và tiến hành các thủ tục liên quan.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

  –  Mẫu logo cần đăng ký

 – Bản mô tả logo

 – Thông tin chủ sơ hữu

– Thông tin tác giả

 – Giấy cam đoan và quyết định giao nhiệm vụ

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Nếu người cấp bản quyền tác giả là tổ chức/ Công ty)

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho quý khách hàng như:

 –  Đánh giá tác phẩm đã thuộc về đối tượng bảo hộ quyền tác giả nào chưa;

 – Tìm hiểu phân loại đối tượng, loại hình đăng ký phù hợp;

 – Kiểm tra sơ bộ về khả năng đăng ký quyền tác giả;

 – Chuẩn bị hồ sơ đăng ký;

 – Nộp đơn đăng ký quyền tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *