Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không

Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không? Hiện nay một trong những vấn đề được quan tâm đó chính là việc các báo tự lấy bài của nhau. Hành động “xào nấu” lại tin tức của báo khác có được coi là vi phạm bản quyền tác giả hay không?

Có thể bạn quan tâm

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các đối tượng không được bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm:

“Điều 15. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả (Luật SHTT)

  1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

Điều 21: Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

(Nghị định 100/2006/NĐ-CP)

  1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.”

Như vậy khi đối chiếu vào các quy định này thì: Các thông tin báo chí hằng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *