Đăng ký bảo hộ bản quyền tại Hà Nội

Đăng ký bảo hộ bản quyền tại Hà Nội như thế nào? Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký bảo hộ bản quyền tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

 Để đăng ký bản quyền tác giả tại Hà Nội thì cũng giống như tại các tỉnh thành khác, theo đó người nộp đơn cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký bản quyền:

+ Giấy cam đoan của tác giả

+ Mẫu tác phẩm cần đăng ký

   – Bản sao của tác phẩm biết

  – Đĩa ghi đối với phần mềm, chương trình máy tính, âm nhạc, video…

  – Bản code của phần mềm, website

+ Giấy ủy quyền theo mẫu

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Hà Nội

  1. Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi đăng ký bản quyền tác giả
  2. Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền
  3. Thay mặt nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký bản quyền tác giả
  4. Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả
  5. Phối hợP xử lý vi phạm quyền tác giả nếu có

Các loại quyền tác giả

Quyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyền

–     Làm tác phẩm phái sinh

–     Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

–     Sao chép tác phẩm.

–     Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

–     Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

–     Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền:

–     Quyền đặt tên cho tác phẩm.

–     Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

–     Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

–     Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *