Đăng ký bản quyền cho tác phẩm nhiếp ảnh

Đăng ký bản quyền cho tác phẩm nhiếp ảnh. Giống cách tạo ra một bức ảnh, selfile bằng điện thoại hay vác máy ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc tạo nên cảm xúc của bạn. Những người tạo ra bức ảnh đều là nghệ sĩ. Cách tạo ra bức ảnh được gọi là nhiếp ảnh.

Có thể bạn quan tâm

 Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều người yêu thích, đam mê, và là nghiệp sống của một số người. Trong pháp luật Việt Nam, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Khi bạn tạo ra một tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm đó được pháp luật bảo hộ từ khi tác phẩm được định hình mà không cần đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, để được đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi của mình, tránh mọi trường hợp rủi ro, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh gồm những hồ sơ sau:

Hai chứng minh nhân dân của tác giả.

Giấy Ủy quyền.

Giấy cam đoan

Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu của A&S Law. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu và chuyển lại cho A&S Law 02 bản.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao có công chứng), 2 bản.

Bộ ảnh chụp tác phẩm đăng ký, 2 bộ.

Dịch vụ của A&S Law trợ giúp khách hàng đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh.

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả bộ ảnh chụp tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *