Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

TVC (Television Commercials) là một loại hình quảng cáo bằng hình ảnh giới thiệu về những sản phẩm thương mại, hay một sự kiện nào đó được phát sóng trên hệ thống truyền hình. Làm thế nào để đăng ký bản quyền TVC?

Có thể bạn quan tâm

Để tiến hành bảo vệ kịch bản cho TVC, chủ sở hữu cần tiến hành đăng ký bản quyền để bảo hộ cho tác phẩm dưới dạng viết, cách thức tiến hành như sau:

1.1. Tài liệu do khách hàng cung cấp để đăng ký bản quyền TVC

– 02 bản sao Chứng minh thư nhân dân của tác giả (có chứng thực của xã/ phường trong thời hạn 06 tháng);

– 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực của xã/phường trong thời hạn 06 tháng);

– 02 tác phẩm (in trên giấy A4, đóng quyển)

1.2.  A&S law chuẩn bị

– 02 bản tuyên bố về tác giả và chủa sở hữu (trong trường hợp tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty);

– 02 bản giấy cam đoan của tác giả về hình ảnh (trong trường hợp tác phẩm có chứa các hình ảnh do tác giả sáng tạo nên);

– 02 bản hợp đồng ủy quyền ;

  1. Dịch vụ của A&S Law trợ giúp gì cho doanh nghiệp?
  • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trước khi nộp đơn.
  • Thành lập bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.
  • Thay mặt Khách hàng nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả.
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/ từ chối của Cục Bản quyền tác giả (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và bàn giao cho Khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *