Đăng ký bản quyền cho hoa văn

Hoa văn là một trong những đối tượng của bản quyền tác giả, vậy để đăng ký bản quyền truyện thực hiện như thế nào? A&S Law sẽ hướng dẫn bạn như sau:

Có thể bạn quan tâm

Khi bạn sáng tác ra những đường nét hoa văn, đó có thể là những hoa văn được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: được in trên lọ hoa, tàn thuốc, lục bình… Đó là những sản phẩm có tính độc đáo mà chỉ riêng bạn có. Là tài sản mang có giá trị thương mại lớn, tuy nhiên sẽ đồng hành với nó có thể xuất hiện hành vi “sao chép” sẽ gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của bạn.

Bản quyền tác giả là tự động bảo hộ, tuy nhiên khi có tranh chấp xảy ra, bạn phải chứng minh minh là người đã sáng tạo ra tác phẩm truyện. Vì vậy thông qua việc đăng ký bản quyền, bạn sẽ có giấy tờ chứng minh bạn là người đã sáng tạo ra tác phẩm đó.

Hồ sơ đăng ký bản quyền sẽ bao gồm những gì?

Để đăng ký bản quyền thiết kế hoa văn, bạn cần:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu;

– Bản sao mẫu thiết kế dự định đăng ký;

– Ủy quyền nếu bạn không trực tiếp nộp đơn;

– Tuyên bố của tác giả và chủ sở hữu.

Thời gian đăng ký bản quyền thiết kế hoa văn là bao lâu?

Thời gian đăng ký bản quyền thiết kế hoa văn rất nhanh, chỉ mất 10-15 ngày làm việc

Có thể đăng ký bản quyền qua đại diện không?

Có. Việc đăng ký bản quyền có thể được thực hiện thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ, việc thực hiện công việc thông qua các đại diện đó, bạn sẽ không phải thực hiện bất cứ công việc nào.

A&S Law, đại diện sở hữu trí tuệ sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện đăng ký bản quyền truyện với chi phí ưu đãi, thời gian nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *