Thủ tục đăng ký sáng chế

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho quý khách về thủ tục đăng ký sáng chế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục đăng ký sáng chế

Tài liệu cần có:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo quy định của Cục SHTT;
 • 02 Bản mô tả sáng chế gồm Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Phần mô tả được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế, gồm các nội dung sau:

 • Tên sáng chế;
 • Lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 • Bản chất kỹ thuật của sáng chế;
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;
 • Ví dụ thực hiện sáng chế;
 • Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.
Thu Tuc Dang Ky Sang Che
Thủ tục đăng ký sáng chế

Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

 Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

 • 02 Bản tóm tắt sáng chế không quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng.
 • Giấy ủy quyền;
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có);

Phí, lệ phí đăng ký sáng chế

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *