Đăng ký logo doanh nghiệp

Việc đăng ký logo doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết vì trong đại đa số các trường hợp thì logo doanh nghiệp sẽ trùng với nhãn hiệu của doanh nghiệp đó. Cũng chính bởi Logo được coi là một trong số những tài sản vô hình nhưng có giá trị lớn nhất đối với một doanh nghiệp nên việc bảo hộ logo là yêu cầu bắt buộc

Có thể bạn quan tâm

Việc đăng ký logo doanh nghiệp hay còn gọi là đăng ký nhãn hiệu cho logo doanh nghiệp có thể được tiến hành theo hai hình thức đăng ký bản quyền tác giả hoặc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

+ Đăng ký bản quyền tác giả

+ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

1. Đăng ký bản quyền tác giả cho logo doanh nghiệp:

Việc đăng ký bản quyền tác giả cho logo doanh nghiệp về cơ bản là không được khuyến khích vì xét về bản chất, bảo hộ theo hình thức đăng ký bản quyền tác giả tức là bảo hộ cho cách thức thể hiện của đối tượng xin bảo hộ. Hay nói một cách dễ hiệu quyền tác giả chính là quyền ngăn cản sao chép (copyright). Chính bởi vậy việc đăng ký bản quyền tác giả cho logo doanh nghiệp sẽ không thực sự đem lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin khi nào lựa chọn bảo hộ logo doanh nghiệp theo hình thức bản quyền tác giả_Vui lòng liên hệ

2. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

Chính bởi logo cũng là một dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân này với doanh nghiệp/ cá nhân khác nên xét cho cùng logo doanh nghiệp cũng chính là một dạng của nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu cho logo doanh nghiệp cũng giống như quy trình đăng ký nhãn hiệu thông thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *