Đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

Đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ được hỗ trợ – Bộ Tài chính đã đề xuất việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế tại dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tới năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Bao Ho Sang Che
Đăng ký bảo hộ sáng chế là cách đơn giản nhất để tránh khỏi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: inventors

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (rút gọn thành chương trình), áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện chương trình cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan khác.

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế theo nội dung của dự thảo thông tư

Trong nội dung của dự thảo thông tư, kinh phí thực hiện chương trình được bảo đảm từ những nguồn sau đây: Nguồn ngân sách nhà nước gồm nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương để hỗ trợ các dự án, đề tài, các hoạt động chung và các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chương trình do Trung ương trực tiếp quản lý; nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khác…

Bên cạnh đó, dự thảo trên cũng đã quy định rõ nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở cả trong nước lẫn quốc tế. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng đã được quy định rõ ràng tại dự thảo thông tư trên.

Theo đó, việc đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới của các đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư trên, có mức hỗ trợ như sau: Đối với đăng ký bảo hộ trong nước, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tối đa 30 triệu đồng/đơn. Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân, tối đa 15 triệu đồng/đơn. Đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới, tối đa 30 triệu đồng/đơn; đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, tối đa không quá 60 triệu đồng/đơn…

Mức kinh phí quy định kể trên là mức hỗ trợ tối đa của ngân sách nhà nước; nếu có các chi phí khác phát sinh thêm trong quá trình đăng ký, các đơn vị tham gia chương trình tự đảm bảo. 

Cuối cùng, ngân sách nhà nước cũng sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hoạt động thực thi cũng như ngăn chặn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, thúc đẩy việc hỗ trợ kinh phí tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm bị xâm hại quyền sở hữu trí tuệ: Ngân sách nhà nước cũng sẽ hỗ trợ các khoản kinh phí thuê mặt bằng; kinh phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức, với khoản hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho 1 đơn vị tham gia…

Dự thảo thông tư trên hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi được ký ban hành bởi Bộ Tài Chính.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.