Cần làm gì trước khi đăng ký Sáng chế

Tôi cần biết phải gì trước khi đăng ký sáng chế ? Tôi cần chuẩn bị những gì và liên hệ với cơ quan nào để được tư vấn ?

Có thể bạn quan tâm

Trả lời: 

Liên Hệ với Chúng tôi để được:

+ Tư vấn trước đăng ký

+ Soạn đơn đăng ký sáng chế

+ Sdt: 0972817669

+ Email: lienheluatsu@gmail.com

  1. Xác định giải pháp của bạn có thể bảo hộ dưới hình thức nào? Sáng chế hay giải pháp hữu ích
  2. Xác định yếu tố mới, yếu tố sáng tạo, yếu tố tiên tiến của giải pháp.
  3. Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế để biết rằng liệu đã có ai đăng ký hay sử dụng một giải pháp tương tự hoặc giống với giải pháp của bạn hay không?

4 Tìm hiểu quy định của pháp luật về Sáng chế Giải pháp hữu ích về thời hạn thẩm định, hiệu lực văn bằng……

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *