Tại sao bạn không cần đăng ký nhãn hiệu?

Tại sao bạn không cần đăng ký nhãn hiệu? Thật ra thì đây không phải là một câu hỏi quá khó. Rõ ràng là bạn không cần đến nhãn hiệu nếu bạn không có doanh nghiệp. Về cơ bản thì ít trường hợp cá nhân cần sử dụng đến nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Nhưng nếu bạn có cơ sở kinh doanh của riêng mình thì có cần đăng ký nhãn hiệu không?

Không, nếu bạn không nghĩ rằng doanh nghiệp của bạn sẽ thành công trong một khoảng thời ngắn. Nhãn hiệu đăng ký sẽ được bảo hộ trong mười năm, vì vậy nếu bạn chỉ định sử dụng nhãn hiệu của mình trong một thời gian ngắn, vậy thì tại sao bạn lại cần đầu tư vào nhãn hiệu làm gì?

Không, nếu bạn chấp nhận việc bất kỳ ai khác cũng có thể sử dụng nhãn hiệu đó. Bạn không quan tâm về việc người khác tạo ra các sản phẩm tương tự rồi sử dụng nhãn hiệu của bạn để. cạnh tranh trực tiếp với bạn. Bạn không ngại rằng mình thì đầu tư vào quảng bá trong khi một nhà sản xuất khác cung cấp các sản phẩm tương tự với tên tương tự hoặc giống hệt của bạn hưởng lợi từ quảng cáo đó.

Không, nếu nhãn hiệu của bạn không đủ điều kiện để được đăng ký và bạn nhận thức được điều này. Bạn dự định tạo ra sự khác biệt thông qua việc sử dụng (sử dụng nhãn hiệu để khách hàng sẽ bắt đầu biết nhiều hơn về nhãn hiệu đó thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ) và đăng ký nhãn hiệu đó sau. Điều này có tác dụng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ và Canada. (Tuy nhiên, vui lòng không làm như vậy ở Trung Quốc, Việt Nam.)

Không, nếu nhãn hiệu của bạn giống với nhãn hiệu của người khác và bạn biết điều này. Đây có thể là sự xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của bên kia. Nhưng bạn vẫn sẵn sàng làm vậy.

Không, nếu bạn mới khởi nghiệp và không có nhiều tiền. Bạn đầu tư tất cả những gì bạn có vào sản phẩm, hy vọng tại thời điểm quyết định đăng ký nhãn hiệu của mình, thì nhãn hiệu đó sẽ sẽ có thể đăng ký và được bảo hộ. Bạn hiểu rằng có thể tên sản phẩm của bạn cũng đã là tài sản của bên thứ ba trong một thời gian dài và một ngày nào đó trong tương lai, bạn có thể phải từ bỏ nó và tìm một cái mới.

Luật sư ĐỖ BÁ THÍCH Giải đáp pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *