Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ 2021

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ hay Hoa Kỳ là một quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật và đương nhiên Mỹ cũng là một trong những quốc gia có số lượng bằng độc quyền sáng chế nhiều nhất. Vậy phải làm cách nào để đăng ký bảo hộ sáng chế tại quốc gia số một về sáng chế này

Có thể bạn quan tâm

 • Để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ thì trước hết phải đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Mỹ như sau
 • Đối tượng đăng ký phải không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hộ sáng chế tại Mỹ
 • Đối tượng đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ phải có tính mới. (Phạm vi tính mới trên toàn thế giới)+ Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có trình độ sáng tạo
 • Đối tượng đăng ký sáng chế tại Mỹ phải có tính hữu ích và áp dụng được trong cuộc sống thực tiễn

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ

 • Bản mô tả sáng chế, theo đó đối tượng đăng ký sáng chế phải được mô tả (bộc lộ) sao cho một người có hiểu biết trung bình trong cùng lĩnh vực hoạt động có thể đọc, hiểu và làm theo được sáng chế đó
 • Thông tin của tác giả, đồng tác giả – người đã trực tiếp nghiên cứu và đưa ra sáng chế
 • Thông tin chủ sở hữu của sáng chế
 • Tuyên bố sử dụng sáng chế tại Mỹ.

Người nộp đơn chuẩn bị các tài liệu nộp đơn như trên thành 02 bộ. Hồ sơ đăng ký sáng chế được thụ lý xem xét tại Phòng sáng chế nhãn hiệu Mỹ trong thời gian từ 18-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ

 • Giải đáp mọi vướng mắc, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tài liệu
 • Soạn thảo các tài liệu, tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ
 • Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế tại Mỹ Xem xét, kiểm tra hồ sơ trước khi nộp đơn
 • Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ,
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời các công văn, ý kiến của cơ quan xét nghiệm đơn

Cần lưu ý gì trước khi đăng ký sáng chế tại Mỹ

Đối với các sáng chế từ Việt Nam, trước khi đăng ký sáng chế tại Mỹ, nếu mong muốn được bảo hộ tại Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc đơn sáng chế phải được nộp tại Việt Nam trước.

Thời gian đăng ký sáng chế tại Mỹ

Hồ sơ đăng ký sáng chế được thụ lý xem xét tại Phòng sáng chế nhãn hiệu Mỹ trong thời gian từ 18-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Chi phí đăng ký sáng chế tại Mỹ cao không ?

Phí đăng ký sáng chế tại Mỹ phụ thuộc vào số lượng yêu cầu bảo hộ, số trang bản mô tả sáng chế và Quy mô của chủ đơn.
Phí nhà nước (USPTO) có sự phân biệt đáng kể giữa các chủ đơn có quy mô khác nhau.
Trung bình phí dịch vụ đăng ký sáng chế tại Mỹ là 500 USD

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Mỹ làm bằng tiếng Việt được không ?

Không.
Tất cả các tài liệu nộp tại USPTO bắt buộc phải được dịch sang tiếng Anh.

Thời gian ưu tiên để nộp đơn tại Mỹ

Mỹ cũng là thành viên của công ước Paris. Theo đó người nộp đơn có 12 tháng để nộp đơn với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Liên hệ đăng ký sáng chế tại Hoa Kỳ

A&S Law là công ty luật và đại diện sở hữu công nghiệp với đội ngũ luật sư và chuyên gia của mình cam kết hỗ trợ cho khách hàng các dịch vụ toàn diện với mức phí ưu đãi
– Viết và dịch bản mô tả sáng chế
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ.
– Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký.
– Nhận và phản hồi các ý kiến với USPTO đến khi đơn nhận được kết quả cuối cùng
Liên hệ 0972817669 để được tư vấn chi tiết

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *