Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn

Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng. Phải nộp các tài liệu nhằm xác minh các thông tin đó, trong đó có tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh bao gồm :

Có thể bạn quan tâm

(i) Giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng. Hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn.

(ii) Thoả thuận, thư xác nhận người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu. Và không phản đối việc đăng ký nhãn hiệu của người tiến hành hoạt động thương mại sản phẩm của người sản xuất.

(iii) Quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức. Xác nhận chức năng, thẩm quyền quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chất lượng, nhãn hiệu. Chứng nhận nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ.

(iv) Thoả thuận, giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu của các đồng chủ sở hữu.

(v) Tài liệu xác nhận người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký nhãn hiệu từ người khác.

(vi) Thoả thuận, thư đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu của người đại diện, đại lý

Theo đó, khi làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu mà có nghi ngờ tính xác thực thì những tài liệu trên cần chuẩn bị. Những tài liệu trên là căn cứ để Cục SHTT sẽ xác minh thông tin và đồng thời có căn cứ để ra quyết định tiếp tục xem xét thẩm định. Người nộp đơn cần chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *