Lưu ý về việc đăng ký nhãn hiệu ở Ireland

Đăng ký nhãn hiệu ở Ireland là kiến thức cơ bản cần biết trước khi mở rộng sang quốc gia này. Ireland có cam kết mạnh mẽ đối với năng lượng tái tạo và được xếp hạng là một trong 10 thị trường hàng đầu về đầu tư công nghệ sạch trong Chỉ số Kinh tế Xanh Toàn cầu năm 2014. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Ireland.

Có thể bạn quan tâm

Dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu ở Ireland

Các dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu ở Ireland bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng được thể hiện dưới dạng đồ họa.

Sự kết hợp của các từ (chẳng hạn như khẩu hiệu), chữ cái và chữ số là những dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu ở Ireland.

Ngoài ra, các hình vẽ, biểu tượng, dấu hiệu ba chiều như hình dạng và bao bì của hàng hóa, các dấu hiệu nghe được như âm nhạc hoặc âm thanh giọng nói, mùi thơm hoặc màu sắc cũng có thể được đăng ký làm nhãn hiệu ở Ireland.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu ở Ireland

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu ở Ireland bao gồm:

  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh sách chi tiết của hàng hóa hoặc dịch vụ;
  • Thanh toán phí nộp đơn;
  • Bản sao có chứng thực của Giấy tờ ưu tiên (Nếu có)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Ireland

Để được bảo hộ nhãn hiệu ở Ireland, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho Văn phòng Sáng chế Ireland.

Sau khi nhận được đơn, thẩm định viên tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định về hình thức và nội dung để đảm bảo rằng đối tượng của đơn đăng ký không tương tự hoặc giống với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó hoặc đang đang trong trạng thái chờ đăng ký (pending) với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ giống nhau.

Nếu không có sai sót nào được phát hiện trong quá trình thẩm định và đơn đăng ký đạt đủ các điều kiện, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu của Cục SHTT của Ireland.

Sau khi được công bố, nhãn hiệu sẽ tiến vào thời gian phản đối 3 tháng trong đó các bên thứ ba khác có thể nộp đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.

Nếu không có ý kiến ​​phản đối nào, người nộp đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Ireland và nhãn hiệu sẽ có thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để gia hạn hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải nộp đơn xin gia hạn nhãn hiệu 6 tháng trước khi nhãn hiệu hết hạn.

Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu quên không gia hạn có thể nộp đơn xin gia hạn vào khoảng thời gian 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với một khoản phí phạt nộp đơn trễ hạn.

Lưu ý:

Các ngôn ngữ chính thức được chấp nhận trong đơn đăng ký nhãn hiệu ở Ireland là tiếng Ireland và tiếng Anh. Mọi tài liệu và hồ sơ bằng các ngôn ngữ nước ngoài khác phải được gửi kèm theo bản dịch đã được xác minh.

Thời gian xử lý quy trình đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn đến khi đăng ký là khoảng 10 tháng.

Ireland là thành viên của Nghị định thư Madrid. Theo đó, người nộp đơn muốn đăng ký nhãn hiệu ở Ireland có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Hệ thống Madrid.

Yêu cầu sử dụng nhãn hiệu ở Ireland

Một nhãn hiệu ở Ireland khi đã đăng ký đều có thể bị hủy bỏ nếu chủ sở hữu của nhãn hiệu đó không sử dụng nhãn hiệu đó trong khoảng thời gian liên tục trong 5 năm kể từ khi đăng ký nhãn hiệu.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *