Đăng ký nhãn hiệu tại Ghana

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Ghana.

Có thể bạn quan tâm

Ghana, tên chính thức là Cộng hòa Ghana, là một quốc gia ở Tây Phi. Ghana là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, sở hữu các khoáng sản công nghiệp, hydrocacbon và kim loại quý. Đây là một nền kinh tế kỹ thuật số được chỉ định mới nổi với sự kết hợp nền kinh tế hỗn hợp và một thị trường mới nổi. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ghana.

Ai đủ điều kiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ghana?

Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào là chủ sở hữu của một nhãn hiệu đang được sử dụng hoặc dự định sử dụng tại Ghana đều đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ghana để có được quyền sở hữu nhãn hiệu tại Ghana.

Cần lưu ý rằng những người nộp đơn không phải là cư dân địa phương hoặc không có địa điểm kinh doanh chính tại Ghana phải được đại diện bởi một người hành nghề hợp pháp cư trú và hành nghề tại Ghana.

Dấu hiệu cấm đăng ký tại Ghana

Các dấu hiệu bị cấm không được phép đăng ký tại Ghana là:

  • Dấu hiệu là tên thương mại;
  • Dấu hiệu trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức;
  • Dấu hiệu có khả năng gây hiểu lầm cho công chúng về nguồn gốc địa lý, bản chất của các đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ;
  • Dấu hiệu tương tự hoặc giống hệt, hoặc tổng thể là sự bắt chước các biểu tượng, cờ của nhà nước,… mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
  • Dấu hiệu mâu thuẫn với các quyền trước đây đối với cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ;
  • Dấu hiệu có khả năng đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ghana

Để trở thành chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu tại Ghana, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để đảm bảo rằng đơn đăng ký không có sai sót nào.

Sau đó, cơ quan đăng ký sẽ đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ghana và quyết định xem nó có đủ điều kiện để đăng ký hay không. Nếu không có sai sót nào được phát hiện và nhãn hiệu vượt qua tất cả các công đoạn kiểm tra, nhãn hiệu sẽ được công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu.

Tại thời điểm này, bất kì bên thứ ba nào cũng có thể đệ đơn phản đối nhãn hiệu. Nếu không có sự phản đối, người nộp đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký chính thức.

Nhãn hiệu tại Ghana có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày đăng ký. Sau 10 năm, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải nộp đơn gia hạn để gia hạn hiệu lực của nhãn hiệu thêm 10 năm nữa.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu bỏ lỡ thời hạn nộp đơn gia hạn, họ vẫn có thể nộp đơn gia hạn trong thời gian gia hạn 6 tháng sau ngày hết hạn với một khoản phí phạt nộp muộn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *