Đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon

Đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon là điều cực kì cần thiết nếu như doanh nghiệp mong muốn phát triển thành công tại quốc gia này. Quần đảo Solomon có nhiều triển vọng lớn về phát triển du lịch và năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, nước và năng lượng gió.

Có thể bạn quan tâm

Điểm đặc biệt hơn cả nữa là để khai thác và phát triển những nguồn năng lượng này tại quốc gia này sẽ không cần một nguồn vốn quá lớn như ở các quốc gia khác. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon.

Nhãn hiệu tại quần đảo Solomon

Bất kỳ nhãn hiệu nào cũng có thể được đăng ký làm nhãn hiệu tại quần đảo Solomon nếu nhãn hiệu đó có sự khác biệt và là các dấu hiệu có thể biểu diễn bằng đồ họa, chẳng hạn như từ, tên, từ viết tắt, chữ cái, số, thiết bị, màu sắc, sự kết hợp màu sắc, dạng ba chiều của hàng hóa hoặc bao bì của nó, và bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu như vậy.

Nhãn hiệu có thể đăng ký tại quần đảo Solomon là nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể.

Mặc dù trong Luật SHTT của Quần đảo Solomon không có quy định cụ thể nào về nhãn hiệu dịch vụ nhưng người nộp đơn vẫn có thể đăng ký loại nhãn hiệu này trên thực tế.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Thông tin chi tiết của người nộp đơn (tên, quốc tịch, địa chỉ,…);
 • Thông tin chi tiết của người đại diện hoặc luật sư (tên, quốc tịch, địa chỉ,…);
 • Phân loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ;
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Các giấy tờ ưu tiên (Nếu có);
 • Phí theo quy định;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon

Để có được thể đạt được sự bảo hộ đối với nhãn hiệu tại quần đảo Solomon, trước tiên người nộp đơn phải đăng ký nhãn hiệu của họ tại Vương quốc Anh.

Cụ thể, đơn đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon phải dựa trên giấy chứng nhận đăng ký quốc gia của Vương quốc Anh do United Kingdom Comptroller-General cấp.

Nhãn hiệu đã đăng ký sẽ được mở rộng phạm vi bảo hộ đến Quần đảo Solomon thông qua Văn phòng SHTT của Quần đảo Solomon.

Sau khi đơn đăng ký được nộp, văn phòng SHTT sẽ nhập thông tin chi tiết vào Sổ đăng ký nhãn hiệu và cấp cho người nộp đơn giấy chứng nhận đăng ký.

Hiện tại vẫn không có yêu cầu về thủ tục công bố đơn đăng ký hoặc quy trình phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại quần đảo Solomon.

Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu tại quần đảo Solomon

Sau khi được đăng ký, nhãn hiệu của Quần đảo Solomon sẽ có giá trị tương tự như nhãn hiệu đã đăng ký của Vương quốc Anh đối với hàng hóa và dịch vụ được đăng ký tại Quần đảo Solomon.

Theo đó, việc bảo hộ cho nhãn hiệu mới đăng ký tại Quần đảo Solomon sẽ bắt đầu kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu tương ứng của Vương quốc Anh.

Yêu cầu gia hạn và sử dụng nhãn hiệu

Khi đã thành công đăng ký nhãn hiệu tại Quần đảo Solomon, chủ sở hữu nhãn hiệu không bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Solomon để duy trì sự bảo hộ đối với nhãn hiệu của mình trên lãnh thổ này.

Khi nhãn hiệu Vương quốc Anh được gia hạn tại Vương quốc Anh, việc gia hạn cũng phải được yêu cầu tại quần đảo Solomon.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *