Đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand.

Có thể bạn quan tâm

New Zealand là một quốc đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương. New Zealand có nền kinh tế thị trường tiên tiến, xếp thứ 14 trong Chỉ số phát triển con người năm 2019 và thứ ba trong Chỉ số tự do kinh tế năm 2020. Đây là một nền kinh tế có thu nhập cao với nhiều lĩnh vực phát triển, là điểm đến lí tưởng của du học sinh toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand bao gồm:

 • Giấy ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 • Bản sao các bản dịch nếu tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài;
 • Giấy phép sử dụng tên công ty, tên cá nhân, tên cơ sở hoặc biểu tượng, hình ảnh, bản vẽ, hoặc bất kỳ mô tả nào xuất hiện trên nhãn hiệu;
 • Giấy chứng nhận cho phép sử dụng cờ hiệu, phù hiệu, biểu tượng, hình vẽ của cơ quan có thẩm quyền hoặc danh hiệu, con dấu, dấu chứng nhận hợp chuẩn, dấu bảo hành;
 • Giấy phép sử dụng nhãn hiệu có giá trị biểu tượng cao, ký hiệu địa danh;
 • Giấy phép sử dụng nhãn hiệu tương đồng có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đăng ký.

Nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand

New Zealand tuân theo nguyên tắc “sử dụng đầu tiên” để xác định quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu tại New Zealand sẽ có quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó chứ không phải người nộp đơn đầu tiên.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được nộp tại IPONZ. Sau khi nhận đơn, IPONZ sẽ kiểm tra nhãn hiệu đã nộp về hình thức và nội dung trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu thẩm định viên của IPONZ phát hiện rằng nhãn hiệu đăng ký thiếu khả năng phân biệt, nhãn hiệu đó vẫn có thể được đăng ký thành công nếu người nộp đơn cung cấp bằng chứng chứng minh rằng nhãn hiệu đó đã đạt được tính phân biệt thông qua việc sử dụng thực tế ở New Zealand.

Sau khi được IPONZ thẩm định, nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu về bảo hộ theo luật định, nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ New Zealand. Sau đó, nhãn hiệu đăng ký sẽ tiến vào thời hạn phản đối kéo dài trong 3 tháng. Trong thời gian này, bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào có thể nộp đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu này.

Khi kết thúc thời gian phản đối, nếu không có đơn phản đối, IPONZ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn. Ngược lại, nếu có sự phản đối của bên thứ ba, IPONZ sẽ tiến hành các thủ tục phản đối và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lý lẽ và bằng chứng mà các bên cung cấp.

Hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký tại New Zealand

Khi nhãn hiệu đã được đăng ký, biểu tượng ® có thể được sử dụng như một thành phần của nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand sẽ có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Khi hết thời hạn này, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền nộp đơn gia hạn nhãn hiệu vô hạn lần, mỗi lần gia hạn là 10 năm.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *