Đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador.

Có thể bạn quan tâm

El Salvador, tên chính thức là Cộng hòa El Salvador, là một quốc gia ở Trung Mỹ. El Salvador là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ-Cộng hòa Dominica (CAFTA) – do 5 quốc gia Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica đàm phán với Hoa Kỳ. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng sang El Salvador và một trong những bước quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi gia nhập thị trường này là tìm hiểu về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador bao gồm:

 • Giấy ủy quyền đã ký (POA);
 • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
 • Mẫu nhãn hiệu (không bắt buộc đối với nhãn hiệu từ);
 • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ;
 • Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador

Để đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador, các đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ tại Trung tâm Đăng ký Quốc gia El Salvador.

 • Nhãn hiệu riêng biệt: Nếu muốn sử dụng yếu tố từ ngữ riêng biệt với biểu trưng (hoặc ngược lại), người nộp đơn nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ ngữ hoặc nghĩa bóng mà họ muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt để có được sự bảo vệ tốt nhất đối với nhãn hiệu đã đăng ký trên thị trường.
 • Nhãn hiệu kết hợp: Nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và yếu tố tượng hình) ở quốc gia này thì quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức chính xác mà nhãn hiệu được nộp và đăng ký.

Quá trình phản đối nhãn hiệu tại El Salvador

Trong trường hợp một người cảm thấy rằng quyền của họ bị vi phạm, họ có thể đệ đơn kiện phản đối đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời hạn phản đối là 2 tháng kể từ ngày thông tin chi tiết về đơn đăng ký nhãn hiệu được đăng trên Công báo. Tỷ lệ thành công cho đơn phản đối sẽ khác biệt trong từng trường hợp tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi vụ.

Gia hạn nhãn hiệu tại El Salvador

Nhãn hiệu đã đăng ký tại El Salvador sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày đăng ký. Một năm trước khi nhãn hiệu hết hạn, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn gia hạn nhãn hiệu đó thêm 10 năm nữa vô hạn lần.

Cũng cần lưu ý rằng nếu chủ sở hữu nhãn hiệu quên nộp đơn gia hạn, họ vẫn có thể nộp đơn gia hạn nhãn hiệu của mình trong khoảng thời gian ân huệ kéo dài 6 tháng sau ngày hết hạn với một khoản phí phạt.

Yêu cầu sử dụng nhãn hiệu tại El Salvador

Việc sử dụng trước nhãn hiệu tại El Salvador là không bắt buộc trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại El Salvador. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu một người sử dụng một nhãn hiệu nhưng không đăng ký nhãn hiệu đó thì không có gì ngăn cản các bên thứ ba nộp đơn đăng ký cho nhãn hiệu giống hệt nhãn hiệu đó, ngoại trừ trường hợp về nhãn hiệu nổi tiếng hoặc được biết đến rộng rãi.

Sau khi đã đăng ký, nếu một nhãn hiệu không được chủ sở hữu của nó ở El Salvador sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày nó được đăng ký, các bên thứ ba có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu đó.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *