Những lưu ý về việc đăng ký nhãn hiệu ở Palestine theo quy định năm 2021

Đăng ký nhãn hiệu ở Palestine dựa trên cơ sở pháp lý là Luật Nhãn hiệu và Bằng sáng chế của Palestine năm 1938. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc đăng kí nhãn hiệu ở Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine : 7 năm.

Thời hạn gia hạn: 14 năm

Yêu cầu nộp đơn của Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Palestine

1. Giấy ủy quyền chỉ cần ký và đóng dấu chính thức của công ty nộp đơn cho biết ngày thực hiện chính xác. Hiện không cần công chứng, hợp pháp hóa.

2. Năm bản in của nhãn hiệu cho mỗi loại hàng hóa.

3. Tên, địa chỉ, quốc tịch và nghề nghiệp của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine.

Đơn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine có thể được nộp bằng một bản sao đơn giản của giấy ủy quyền với điều kiện là bản gốc được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine; tuy nhiên, cơ quan đăng ký nhãn hiệu ở Gaza không nghiêm ngặt về việc nộp giấy ủy quyền gốc như nộp bản sao đơn giản của giấy ủy quyền. Dưới đây là một số khoảng thời gian quan trọng mà người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine cần lưu ý:

Nộp hồ sơ để thẩm định: 1-2 tháng

Thẩm định đến khi công bố: 6 tháng

Thời gian phản đối: 3 tháng

Kết thúc thời hạn phản đối cho đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký: 2-3 tháng

Tổng khung thời gian ước tính: 18-24 tháng

Dang Ky Nhan Hieu O Palestine 2
Đăng ký nhãn hiệu ở Palestine

Gia hạn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine:

Khi gia hạn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine, người nộp đơn cần chuẩn bị một số tài liệu cần thiết sau đây:

1. Giấy ủy quyền chỉ cần ký tên và đóng dấu chính thức của công ty nộp hồ sơ. Hiện không cần công chứng, hợp pháp hóa.

2. Số nhãn hiệu, hạng và ngày đăng ký nhãn hiệu ở Palestine .

Khung thời gian từ khi nộp đơn gia hạn nhãn hiệu cho đến khi được cấp giấy chứng nhận gia hạn: 7 ngày

Yêu cầu về Thay đổi Tên / Địa chỉ:

Về việc Thay đổi tên/địa chỉ cần chuẩn bị bao gồm:

  • 01 Giấy ủy quyền chỉ cần ký và đóng dấu chính thức của tên/địa chỉ mới. Hiện không cần công chứng, hợp pháp hóa.

Hồ sơ thay đổi tên/địa chỉ có thể được nộp bằng một bản sao đơn giản của giấy ủy quyền với điều kiện là bản gốc được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Palestine ; tuy nhiên, cơ quan đăng ký nhãn hiệu ở Gaza không nghiêm ngặt về việc nộp giấy ủy quyền gốc như nộp bản sao đơn giản của giấy ủy quyền.

Khung thời gian cần thiết để hoàn thành việc thay đổi tên / địa chỉ: 7 ngày

Yêu cầu chuyển nhượng:

Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

1. Giấy ủy quyền chỉ cần ký và đóng dấu chính thức của tên mới địa chỉ: Hiện không cần công chứng hoặc hợp pháp hóa, sẽ được nộp tại thời điểm nộp đơn đăng ký thay đổi tên / địa chỉ và khi thanh toán các khoản phí hồ sơ chính thức.

2. Chứng thư chuyển nhượng có công chứng: Đơn đăng ký và đăng ký nhãn hiệu ở Palestine chỉ có thể được chuyển nhượng với thiện chí của doanh nghiệp liên quan.

Khung thời gian cần thiết để hoàn thành hồ sơ chuyển nhượng / hồ sơ sáp nhập: 7 ngày

Khung thời gian bổ sung đăng ký nhãn hiệu ở Palestine

Khung thời gian cần thiết để chuẩn bị và nộp đơn phản đối hoặc phản đối với Văn phòng nhãn hiệu và theo dõi các thủ tục cho đến khi giải quyết:

Thủ tục phản đối ở Gaza – Palestine bắt đầu bằng việc đệ trình một tuyên bố phản đối lên Văn phòng nhãn hiệu nhấn mạnh về lý lịch thực tế, quyền của khách hàng đối với nhãn hiệu, hành vi vi phạm các luật liên quan của người nộp đơn đăng kí nhãn hiệu và yêu cầu về việc từ chối đăng ký nhãn hiệu tương tự, sau đó Cơ quan đăng ký sẽ thông báo cho người nộp đơn cùng với một bản sao của tuyên bố phản đối và yêu cầu gửi phản biện để đáp lại điều tương tự trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Lưu ý rằng tổng thời gian ước tính từ khi đệ đơn phản đối cho đến khi ban hành quyết định ở Gaza là 12 tháng .

Khung thời gian cần thiết để chuẩn bị và nộp đơn kiện dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như hành động vi phạm hoặc hủy bỏ và theo dõi quá trình tố tụng cho đến khi giải quyết cuối cùng là 6 tháng.

Lưu ý rằng khung thời gian để nộp đơn kháng cáo với Văn phòng nhãn hiệu ở Gaza là 6-12 tháng, trong khi khung thời gian để nộp đơn kháng cáo lên tòa án là 12-18 tháng.

Yêu cầu về Thoả thuận của cơ quan

1. Giấy ủy quyền được hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán Palestine. Công chứng được chấp nhận, nếu không có Lãnh sự quán Palestine.

2. Thỏa thuận đại lý do người đứng đầu và Người đại diện thực hiện, được hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán Palestine và bản dịch có chứng thực nếu không phải bằng tiếng Ả Rập.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *