Yêu cầu tính thống nhất của Đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu – yêu cầu tính thống nhất của đơn. Theo đó mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam chỉ được yêu cầu bảo hộ độc quyền cho một đối tượng duy nhất.

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định về tính thống nhất của đơn đăng ký nhãn hiệu.  Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất, trừ các trường hợp dưới đây

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

Đơn đăng ký nhãn hiệu là một trong những tài liệu yêu cầu bắt buộc trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với một nhãn hiệu khi tiến hành thủ tục đăng ký. Chỉ khi đơn đăng ký nhãn hiệu được soạn thảo đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu thì nhãn hiệu mới có thể được tiếp nhận và bước vào các giai đoạn thẩm định đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *