Xác định số sản phẩm hoặc dịch vụ trong đơn

Xác định số nhóm sản phẩm/ dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu chính là yêu cầu khó nhất đối với người nộp đơn không chuyên nghiệp. Để phân nhóm chính xác thường người nộp đơn phải tìm tới các đại diện để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký nhãn hiệu và phân nhóm sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Vậy, làm cách nào để phân nhóm được hàng hóa, sản phẩm dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu. Việc phân nhóm sản phẩm có mục đích gì trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Mặc dù tại Thông tư 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí SHCN có quy định về mức thu dựa trên số sản phẩm trong mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ. nhưng lại không nêu ra tiêu chí để xác định số sản phẩm/dịch vụ cụ thể.Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ cũng như người nộp đơn gặp khó khăn trong việc xác định mức phí chính xác. Theo một số ý kiến thì hiện nay, khi chưa có quy định  của pháp luật tương ứng thì việc tính phí đang dựa vào nhóm sản phẩm/dịch vụ và số lượng sản phẩm trong mỗi nhóm. Việc xác định số sản phẩm/dịch vụ đang dựa trên mã sản phẩm/dịch vụ trong bảng phân loại Nixơ 9, mỗi một cụm từ có mã trong Bảng phân loại Nixơ 9 sẽ được tính là 01 sản phẩm/dịch vụ, nếu không có mã trong bản Nixơ thì sẽ không coi là một sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp trên thực tế là người nộp đơn sử dụng cụm từ quá rộng, không đủ cụ thể hoặc cùng một cụm từ chỉ sản phẩm/dịch vụ liệt kê trong nhiều nhóm khác nhau, mặc dù những cụm từ này có mã trong bảng Nixơ. Trong những trường hợp này, quan điểm của Cục Sở hữu trí tuệ là người nộp đơn phải làm rõ sản phẩm/dịch vụ ghi trong đơn để có cơ sở tính phí, lệ phí chính xác. Cụ thể là, đối với những cụm từ quá rộng, không đủ cụ thể, người nộp đơn cần liệt kê những sản phẩm/dịch vụ cụ thể hơn, nằm trong phạm vi của cụm từ rộng, khi đó mức phí/lệ phí sẽ được tính trên từng sản phẩm/dịch vụ cụ thể đã được làm rõ. Đối với trường hợp cùng một cụm từ chỉ sản phẩm liệt kê trong nhiều nhóm khác nhau thì người nộp đơn cần làm rõ lý do tại sao phân vào các nhóm đó lại phù hợp, tức là ghi rõ căn cứ của việc phân nhóm trong ngoặc đơn bên cạnh sản phẩm/dịch vụ yêu cầu bảo hộ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *