Từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp sau đây:

Có thể bạn quan tâm

– Trong quá trình xem xét đơn có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ, điều kiện đăng ký độc quyền nhãn hiệu

– Đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp pháp luật quy định. Hoặc không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc vào trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ tiến hành các công việc

–  Soạn thảo và gửi tới chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối;

–  Soạn thảo và gửi tới Chủ đơn hoặc Đại diện của chủ đơn thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *