Thương hiệu quan trọng như thế nào?

Thương hiệu quan trọng như thế nào mà sao ai cũng muốn đăng ký bảo hộ? Thương hiệu có vị thế như nào và vì sao lại có hành vi sao chép thương hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Tầm quan trọng của Thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hóa.

Mọi người được nghe nhiều về một công thức xây dựng thương hiệu là xác định nhất quán thương hiệu sẽ tác động đến sự nhận thức của khách hàng ra sao. Dù sản phẩm của bạn là thức ăn nhanh hay là dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, thương hiệu của bạn nói lên rằng:” Tôi là ai, và đây là điều tôi đem đến cho bạn”. Thương hiệu càng mạnh thì càng tác động nhiều đến hành vi mua hàng.

Đó là lý do tại sao các công ty đầu tư nhiều vào tài sản vô hình này như một phần của công cuộc kinh doanh của họ.

Sáng tạo, xúc tiến và bảo vệ thương hiệu là vai trò của cả một phòng ban trong công ty. Bảo vệ thương hiệu của bạn, hay bảo vệ sự nhận dạng về nó trên thị trường, bắt đầu với việc quản lý thương hiệu kĩ lưỡng.

Thương hiệu bao gồm biểu trưng của công ty  (logo), biểu tượng, khẩu hiệu (slogan), tông màu (color scheme), địa chỉ liên lạc, và kể cả mùi vị đặc trưng.

Thương hiệu được sử dụng trong một liên minh hay nhượng quyền sử dụng (franchise) thông qua kí hiệu và vật dụng văn phòng. Nó thể hiện chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, và là sự cam kết thực hiện lợi ích mà nó đem lại.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *