Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Để nhận được sự bảo hộ của pháp luật, chủ sở hữu buộc phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và được Cục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

+ Tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu

+ Soạn đơn đăng ký nhãn hiệu

+ Phân loại nhóm

+ Sdt: 0972817669

+ Email:  banquyenlogo@gmail.com

– Tờ khai đăng ký;

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

Cụ thể: là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Để được tư vấn về hồ sơ đăng ký, liên hệ

Tel: 0972817669 hoặc Email:  banquyenlogo@gmail.com

Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

Thủ tục xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

 Đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây:

– Tiếp nhận đơn và tiến hành thẩm định hình thức đơn trong thời gian 1-2 tháng;

– Công bố đơn hợp lệ trên công báo sở hữu trí tuệ thời gian thực hiện là 2 tháng;

– Thẩm định nội dung đơn trong thời gian từ 9-10 tháng;

– Cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 2-3 tháng.

Như vậy, thời gian đăng ký nhãn hiệu sẽ khoảng từ 14 đến 16 tháng.

Nếu bạn thực hiện đăng ký thông qua đại diện sở hữu công nghiệp thì trong suốt 14 đến 16 tháng đó, bạn không phải mất nhiều thời gian để theo dõi đơn, trả lời công văn của Cục Sở hữu trí tuệ, người thực hiện theo dõi sẽ là đơn vị đại diện mà bạn đã lựa chọn.

Dịch vụ của A&S Law

A&S Law đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ, sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện công việc liên quan đến nhãn hiệu nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung. Để xác nhận A&S Law là đại diện bạn có thể lên trang website của Cục Sở hữu trí tuệ và tải về danh sách các tổ chức đại diện.

Phạm vi dịch vụ về nhãn hiệu của A&S Law:

  Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành;

  Soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

  Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu;

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và theo dõi đơn cho tới khi có kết quả;

  Trả lời các công văn, ý kiến, phản đối của Cục và của bên thứ ba (nếu có);

  Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

  Xử lý vi phạm quyền độc quyền nhãn hiệu.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *