Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

Tôi cần đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu? Vậy thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu như thế nào? Làm cách nào tôi có thể đăng ký bảo hộ cho logo thương hiệu của mình.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hiện nay được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam 2005 và thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều trong luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

  1. Người có quyền đăng ký nhãn hiệu
  2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
  3. Thời gian, quy trình đăng ký nhãn hiệu
  4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *