Thời hạn li-xăng nhãn hiệu

Thời hạn Li-xăng nhãn hiệu là bao nhiêu lâu? có thể li-xăng quá hiệu lực của nhãn hiệu không? Cần lưu ý gì về thời hạn li-xăng nhãn hiệu

Có thể bạn quan tâm

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể nào về thời hạn li xăng nhãn hiệu là bao nhiêu lâu. Tuy nhiên căn cứ theo thời hạn bảo hộ nhãn hiệu để làm căn cứ xác định thời hạn li xăng nhãn hiệu:

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu thông thường là 10 năm, kết thúc thời hạn 10 năm này chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Về mặt nguyên tắc, thời hạn li-xăng nhãn hiệu phải hù hợp với thời gian bảo hộ đối với nhãn hiệu. Trên thực tế, thời hạn li- xăng trong hợp đồng có thể thỏa thuận lớn hơn khoảng thời gian 10 năm. Tuy nhiên, trong quyết định đăng ký hợp đồng li-xăng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ giới hạn thời hạn này sao cho phù hợp với thời hạn bảo hộ. Khi chấm dứt thời hạn li-xăng được ghi nhận, các bên cũng sẽ tiến hành thủ tục gia hạn li-xăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *