Tên địa danh có thể đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu cho tên địa danh, đăng ký bảo hộ tên địa danh, tên vùng miền như thế nào? Bạn muốn đăng ký độc quyền tên gọi một ngành nghề, dịch vụ chỉ có tại quê hương, địa danh bạn sinh sống?

Có thể bạn quan tâm

Địa danh là tên của một khu vực, địa phương, vùng  địa  lý  cụ  thể (vùng). Địa danh thường được sử dụng  cùng  với  tên của sản phẩm được sản xuất tại khu vực, địa phương tương ứng với địa danh đó (vùng mang địa danh). Địa danh được gắn với tên sản phẩm như vậy để phân biệt sản phẩm được sản xuất tại vùng mang địa danh này với sản phẩm cùng loại được sản xuất tại các vùng mang địa danh khác.

Trên thực tế, địa danh có thể được đăng ký bảo hộ dùng cho các sản phẩm của các vùng dưới các hình thức khác nhau: nhãn hiệu tập thể (“Hà Giang” cho cam sành – sản phẩm của  tỉnh  Hà  Giang), tên gọi xuất xứ (“Phú Quốc” cho nước mắm – sản phẩm của huyện đảo Phú Quốc) và chỉ dẫn địa lý (“Vinh” cho sản phẩm cam quả – sản phẩm của tỉnh Nghệ An).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *