Tài liệu tối thiểu của đơn

Bạn thường hỏi tài liệu tối thiệu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gồm những gì? Bạn muốn biết bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần những tài liệu gì?

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các tài liệu tối thiểu sau đây thì mới được tiếp nhận đơn và được coi là đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ

(i) Tờ khai đăng ký;

(ii) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

Cụ thể:đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

(iii) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *