Quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay sở hữu trí tuệ đã và đang được coi là vấn đề quan trọng thiết yếu cần phải được xem xét trong việc thiết lập các mối quan hệ quốc tế song phương và đa phương giữa các quốc gia với nhau trên thế giới. Rõ ràng, việc ý thức được những giá trị tiềm ẩn của sở hữu trí tuệ đã và đang thôi thúc mạnh mẽ các quốc gia buộc phải xây dựng các chính sách hợp lý nhằm để bảo vệ các giá trị tri thức và kiềm chế việc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Đặc biệt đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, thì bảo hộ sở hữu trí tuệ được coi là một biện pháp hệ trọng, cần thiết, một mặt nhằm để tận dụng triệt để tiềm năng sáng tạo của đất nước và mặt khác là để hòa nhập vào xu thế toàn cầu hóa nói chung.

Gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, tham gia vào thị trường quốc tế đã và đang đem lại cho Việt Nam một làn sóng đầu tư từ khắp các nước trên thế giới, kéo theo đó đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh lại các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội để phù hợp với thông lệ quốc tế trong đó vấn đề sở hữu trí tuệ đang ngày trở nên quan trọng và thiết yếu.

“Đánh mất thương hiệu” là cụm từ không doanh nghiệp nào muốn nhưng nó lại đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam khi mà sự am hiểu pháp luật Sở Hữu Trí Tuệ ở Việt Nam còn bị các doanh nghiệp bỏ lơ và không thực sự coi trọng bảo hộ.

Với những vai trò nhất định của mình, quyền sở hữu trí tuệ đã, đang và sẽ là vấn đề có ảnh hưởng rõ nét nhất đến hoạt động kinh doanh, thương mại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Việt Nam, dưới những tác động trực tiếp từ các nguyên tắc, yêu cầu thực thi “luật” của WTO. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO (viết tắt là TRIPS) sẽ buộc VN phải đạt được hai chuẩn mực lớn về nội dung bảo hộ và hiệu lực thực thi. Theo đó Việt Nam phải cam kết tuân thủ các hiệp định của WTO, xây dựng Luật sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ, các tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam 2009 có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 đã có nhiều thay đổi phù hợp hơn với cácy quy định chung của pháp luật SHTT thế giới. Với việc xây dựng, sửa đổi các điều khoản quy định của pháp luật để phù hợp với quốc tế có tác dụng khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao các tài sản trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó sẽ tạo điều kiện để nhân dân trong nước phát triển kinh tế mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như giúp thu hút đầu tư nước ngoài với một hành lang pháp lý tốt mà không quá khác biệt so với luật pháp sở tại của các cá nhân, tổ chức, quốc gia dự định đầu tư vào Việt Nam.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *