Nhãn hiệu có tính phân biệt

Để có tính phân biệt, nhãn hiệu phải tự có khả năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ. Sau đây trademarks.vn sẽ hướng dẫn xem xét tính phân biệt của nhãn hiệu

Có thể bạn quan tâm

Để xem xem xét tính phân biệt của nhãn hiệu chúng ta cùng phân tích ví dụ về nhãn hiệu Apple: (quả táo). Trong khi từ”Apple” (quả táo) là một nhãn hiệu có tính phân biệt ở mức độ cao cho sản phẩm máy tính, bởi vì nó không liên quan gì tới sản phẩm máy tính, nhưng nó lại không có tính phân biệt nếu được sử dụng đối với quả táo thực.

Nói cách khác, ai đó trồng và bán táo sẽ không thể đăng ký từ”apple” (quả táo) để làm nhãn hiệu và bảo hộ nó, bởi vì đối thủ cạnh tranh của anh ta có thể phải sử dụng từ này để mô tả hàng hóa của họ. Vì vậy, nói chung một nhãn hiệu không có tính phân biệt nếu nó mang tính mô tả.

Nhãn hiệu bị coi là mang tính mô tả khi nó mô tả bản chất hoặc giống với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó được sử dụng làm nhãn hiệu. Nhưng một nhãn hiệu cũng có thể mang tính lừa dối khi nó khẳng định chất lượng của hàng hóa mà bản thân chúng không có.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *