Đăng ký thương hiệu sản phẩm

Để thực hiện đăng ký thương hiệu sản phẩm, bạn vui lòng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

 Trong pháp luật Việt Nam không có khái niệm thương hiệu, tuy nhiên bài viết hướng tới nhận thức chung, vì vậy sẽ sử dụng linh hoạt khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu, hai khái niệm này cơ bản giống nhau, tuy nhiên để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo bài viết “Phân biệt thương hiêu và nhãn hiệu”

Việc đăng ký thương hiệu sản phẩm sẽ giúp bạn độc quyền sử dụng thương hiệu đối với những sản phẩm bạn đăng ký, các bên khác kinh doanh các sản phẩm trùng hoặc tương tự sẽ không có quyền sử dụng thương hiệu đó.

Để đăng ký thương hiệu cho sản phẩm, bạn cần làm dõ những sản phầm bạn cần đăng ký thuộc nhóm bao nhiêu trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế Ni-xơ 10, tham khảo bảng phân loại tại đây.

Việc phân loại chính xác đòi hỏi bản phải có hiểu biết nhất định, vậy để nhận được hỗ trợ của A&S Law trong việc phân loại, vui lòng gọi tới số 0914195266 hoặc gửi danh mục các sản phẩm của bạn tới email banquyenlogo@gmail.com để chuyên viên của A&S Law có thể phân loại giúp bạn.

Khi bạn đã có ý định đăng ký thương hiệu sản phẩm, bạn nên tìm tới các công ty đại diện sở hữu công nghiệp để yêu cầu họ tra cứu khả năng đăng ký của thương hiệu nhằm bảo đảm rằng sau thời gian chờ đợi hơn 1 năm kết quả mà bạn nhận được là văn bằng bảo hộ thương hiệu.

Vui lòng liên hệ A&S Law để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) khả năng đăng ký

Hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm cơ bản bao gồm:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu thống nhất;

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký;

– Mẫu thương hiệu;

Thời gian đăng ký thương hiệu từ 12 đến 16 tháng, nếu thương hiệu của bạn không trùng hoặc tương tự với bên khác đã đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *