Đăng ký tên thương hiệu

Đăng ký tên thương hiệu là thủ tục giúp cá nhân, tổ chức bảo hộ cho tên gọi thương hiệu của mình hoặc logo hình ảnh hàng hóa, sản phẩm dịch vụ mà mình cung cấp.

Có thể bạn quan tâm

 Đăng ký tên thương hiệu được tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Hồ sơ đăng ký tên thương hiệu:

– Tên thương hiệu (Có thể là tên sản phẩm, tên công ty, logo công ty, hình ảnh biểu tượng của sản phẩm/ dịch vụ)

– Thông tin của bên cần đăng ký.

  + Nếu đăng ký cho doanh nghiệp

       * Tên doanh nghiệp

       * Địa chỉ của doanh nghiệp

       * Tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   + Nếu đăng ký cho cá nhân

       * Tên cá nhân

       * Địa chỉ thường chú

    +  Nếu đăng ký cho hộ kinh doanh

       * Tên hộ kinh doanh

       * Địa chỉ của Hộ kinh doanh

       * Tên của chủ Hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *