Đăng ký nhãn hiệu tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội như thế nào? Công ty tư vấn sở hữu trí tuệ tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hoàn Kiếm – Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký nhãn hiệu tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội, cũng giống như tại các tỉnh thành khác trong cả nước nói chung và tại các quận, huyện, khu vực trực thuộc thành phố Hà Nội nói riêng thì người nộp đơn tại Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội để được độc quyền nhãn hiệu bắt buộc phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

a, Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu chính là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được giúp phân biệt sản phẩm/ dịch vụ của cá nhân/ công ty này với cá nhân/ công ty khác trong cùng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

Ví dụ: IPHONE là một nhãn hiệu được công ty Apple sử dụng để phân biệt với các loại điện thoại khác của các hãng điện thoại như E71 của Nokia, E402 của ECER…

b, Điều kiện đăng ký nhãn hiệu

Bất cứ ai có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lặc hành vi dân sự đều có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. 

Nhãn hiệu để được bảo hộ thì phải không thuộc các trường hợp đối tượng loại trừ đăng ký nhãn hiệu và không được trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đã nộp đơn, đăng ký trước đó cho cùng nhóm sản phẩm/ dịch vụ

c, Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hoàn Kiếm

Sau khi người nộp đơn tiến hành nộp bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam thì Cục sẽ cấp cho người nộp đơn số đơn, ngày nộp đơn để người nộp đơn theo dõi tình trạng của đơn trong suốt quá trình thẩm định đơn

Tiếp đến trong khoảng thời gian từ 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hình thức, theo đó đơn được xem xét là hợp lệ và bước vào giai đoạn công bố đơn 02 tháng sau đó sẽ được thẩm định nội dung

Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành trong khoảng thời gian 10-12 tháng. Trong thời gian này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét về nội dung, bản chất của nhãn hiệu cần đăng ký. Kết luận cuối cùng của Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ cho thấy nhãn hiệu có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nào khác hay không? để từ đó đi đến kết luận có bảo hộ hay từ chối bảo hộ nhãn hiệu đó.

d, Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký 

Danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *