Đăng ký nhãn hiệu tại Kon Tum

Bài viết dưới đây của A&S sẽ tư vấn cho bạn các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Kon Tum.

Có thể bạn quan tâm

Hiện nay vấn đề đăng ký nhãn hiệu đang là một vấn đề quan trọng đối với mỗi công ty, cá nhân kinh doanh. Tại Kom Tum cùng với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2014, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng nhiều, đi cùng với đó là vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa. Thông qua việc đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu sẽ được độc quyền tên gọi, hình ảnh trên những lĩnh vực đăng ký. Vậy thực hiện đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Với các doanh nghiệp, cá nhân tại Kom Tum có hai phương án thực hiện đăng ký nhãn hiệu:

– Phương án 1: Thực hiện nộp đơn trực tiếp tại hai văn phòng của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

– Phương án 2: Thực hiện nộp đơn thông qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. Phương án này là phương án tối ưu do khoảng cách địa lý việc trả lời các công văn, theo dõi đơn đối với những chủ đơn tại Kom Tum là khó khăn vì nơi xử lý trực tiếp đơn đăng ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hà Nội.

Mặc dù thông qua đại diện sẽ phát sinh chi phí dịch vụ tuy nhiên với dịch vụ này cá nhân, tổ chức có thể yên tâm về thủ tục, hồ sơ đồng thời nhận được những tư vấn về khả năng đăng ký thành công. Lưu ý cần lựa chọn chính xác những đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động, chi tiết tham khảo danh sách đại diện tại website chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ.

A&S với tư cách đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị tại Kom Tum thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *