Đăng ký nhãn hiệu tại Hòa Bình

Đăng ký nhãn hiệu tại Hòa Bình – Hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp tại Hòa Bình thực hiện đăng ký nhãn hiệu với chi phí, thủ tục đơn giản.

Có thể bạn quan tâm

 Hòa Bình là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Với các sản phẩm nổi tiếng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như: Nhãn hiệu Mía tím Hòa Bình của Hội sản xuất và tiêu thụ Mía tím Hoà Bình (số bằng 203079), nhãn hiệu Hạt Dổi Lạc Sơn của Hội nông dân huyện Lạc Sơn (số bằng 237540), ngoài ra còn rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác của tỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Việc đăng ký nhãn hiệu mặc dù không phải là bắt buộc tuy nhiên lại có ý nghĩa rất lớn. Thông qua việc đăng ký nhãn hiệu và được Cục cấp văn bằng bảo hộ, bạn sẽ được độc quyền nhãn hiệu đó, các bên khác không có quyền sử dụng.

Việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực theo lãnh thổ đăng ký, tức là bạn nộp đơn xin bảo hộ chỉ ở Việt Nam thì hiệu lực của văn bằng chỉ có giá trị tại Việt Nam. Để mở rộng phạm vi bảo hộ tương ứng với phạm vi hoạt động kinh doanh của bạn thì bạn thực hiện đăng ký quốc tế bằng một trong hai cách sau:

– Trực tiếp nộp đơn tại quốc gia có nhu cầu bảo hộ;

– Thông qua hệ thống các điều ước quốc tế bao gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì cơ bản sẽ cần những tài liệu sau:

– Tờ khai theo mẫu của Cục;

– Mẫu nhãn hiệu;

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ sẽ gắn nhãn hiệu;

Khi làm tờ khai bạn lưu ý việc phân nhóm để tránh việc phân nhóm sai phát sinh thêm phí.

Liên hệ ngay với A&S Law để được tư vấn chi tiết về việc phân nhóm, đăng ký nhãn hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *