Đăng ký nhãn hiệu tại Hải Dương

Đăng ký nhãn hiệu tại Hải Dương – Hỗ trợ cá nhân, tổ chức tại Hải Dương thực hiện đăng ký nhãn hiệu với nhiều ưu đãi về chi phí thực hiện công việc.

Có thể bạn quan tâm

Hải Dương là một tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh đã có nhiều chương trình nhằm phát triển và bảo hộ thương hiệu, trong đó vấn đề nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đang khuyến khích thực hiện. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không phải là bắt buộc, tuy nhiên với những lợi ích mà việc độc quyền mang lại thì việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ thực sự rất quan trọng.

Hải Dương hiện có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong tỉnh đã thực hiện đăng ký bảo hộ, ví dụ như:

Hiệp hội chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà đồi thị xã Chí Linh với nhãn hiệu tập thể “Gà Đồi Chí Linh” 

  MÀU NHÃN HIỆU 1
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 29 Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà như giò gà, ruốc gà.
31 Gà giống, gà nuôi thịt, gà đẻ (còn sống).
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 03.07.03 06.01.02 06.01.04 25.07.20 26.01.01 26.11.12
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hiệp hội chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà đồi thị xã Chí Linh / Hiệp hội chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà đồi thị xã Chí Linh
  ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN
Khu Tân An, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  
  ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU
Khu Tân An, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  
(111) SỐ BẰNG 4-0215183-000
  NGÀY CẤP BẰNG 18/11/2013
  NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/12/2013   309
(141) NGÀY HẾT HẠN 18/12/2022

Doanh nghiệp bánh đậu xanh Bảo Long với nhãn hiệu bánh đậu xanh Bảo Long 

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường  
  MÀU NHÃN HIỆU 1
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 30 Bánh đậu xanh.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.08 04.03.03
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doanh nghiệp bánh đậu xanh Bảo Long / Doanh nghiệp bánh đậu xanh Bảo Long
  ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN
Số 9 ngõ 2, Bình Minh 2, khu 15, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
  ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU
Số 9 ngõ 2, Bình Minh 2, khu 15, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
(111) SỐ BẰNG 4-0047608-000
  NGÀY CẤP BẰNG 16/06/2003
  NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003   184
  SỐ LẦN GIA HẠN 1
  MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420122107
(141) NGÀY HẾT HẠN 03/05/2022

Ngoài ra Hải Dương cũng đang thúc đẩy thực hiện đăng ký nhãn hiệu tập thể “ Na Chí Linh”

Vậy thực hiện đăng ký nhãn hiệu có khó khăn hay không?

Việc đăng ký nhãn hiệu cơ bản là phức tạp, đặc biệt là thực hiện đăng ký nhãn hiệu tập thể. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể A&S Law sẽ trình bày trong một bài viết khác. Cơ bản trong bài viết dưới đây, A&S Law sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đăng ký nhãn hiệu thông thường

Thời gian đăng ký từ 14 đến 16 tháng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

– Thông tin chủ đơn đăng ký;

– Mẫu nhãn hiệu;

– Danh mục sản phẩm hàng hóa sẽ đính nhãn hiệu;

– Giấy ủy quyền thực hiện công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *