Đăng ký nhãn hiệu tại Bình Định

Đăng ký nhãn hiệu tại Bình Định, A&S Law xin tư vấn cho những cá nhân, tổ chức tại Bình Định đăng ký nhãn hiệu như sau:

Có thể bạn quan tâm

Những thuật ngữ như “đăng ký thương hiệu”, “đăng ký logo” là những thuật ngữ thông dụng, có ý nghĩa giống nhau, nhưng trong quy định của pháp luật Việt Nam thì chỉ có một thuật ngữ duy nhất là đăng ký nhãn hiệu.

Bình Định là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Một lưu ý dành cho các cá nhân, tổ chức tại Bình Định khi đăng ký nhãn hiệu: trong quá trình đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp tại Tỉnh nhà, A&S Law gặp nhiều trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu cho phần chữ “XỨ NẪU”. Tuy nhiên phần chữ này chỉ địa danh các tỉnh Bình Định, Phú Yên nên không thể đăng ký độc quyền được, nếu bạn muốn cho phần chữ “XỨ NẪU” vào trong nhãn hiệu thì phải kết hợp với những thành phần khác như phần hình, phần chữ để tạo tính phân biệt.

Để đăng ký nhãn hiệu, bạn nên tiến hành tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu để đảm bảo sau 14 đến 16 tháng, kết quả bạn nhận được là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không phải là quyết định từ chối bảo hộ, như vậy bạn vừa tích kiệm thời gian và tiền bạc đăng ký.

Hồ sơ đăng ký cơ bản bao gồm:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu;

– Mẫu nhãn hiệu, logo được trình bày theo quy định;

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ;

Cách thức nộp đơn: bạn có thể tự nộp đơn tới trụ sử của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Mách nhỏ cho bạn, ngoài cách nộp đơn trên thì bạn có thể nộp đơn đăng ký thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ với nhiều lợi ích.

A&S Law, đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ sãn sàng cung cấp cho quý khách dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *